Yliopiston etusivulle Suomeksi På Svenska In English

Tervetuloa!

Laitos talvella 2-palstaa

Historiantutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat antavat yhteiskuntahistorian opinnoille suunnan ja sisällön. Opiskelijat saavat laajat tiedot yhteiskunnan rakenteesta ja yhteiskunnallisista ilmiöistä, joiden ymmärtämiseen ja erittelyyn he oppivat käyttämään sekä historiantutkimuksen että yhteiskuntatieteiden metodeja. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kykyä uuden tiedon hankintaan ja muokkaamiseen, uusien näkökulmien etsimiseen ja vanhojen tietojen kyseenalaistamiseen, analyyttiseen ajatteluun sekä laajojen kokonaisuuksien hallintaan.

Oppiaineet

Historia-aineiden opetus ja korvaavuudet yhteiskuntahistorian oppiaineisiin 2013-2014

Rästitentit 2013-2014

Edit