Yliopiston etusivulle Suomeksi På Svenska In English

Talous- ja sosiaalihistoria rakentaa tieteellisesti perusteltua, historiallista taustaa nykypäivän yhteiskunnalle, sen kehitykselle, rakenteelle, instituutioille, hyvinvoinnille ja ongelmille sekä luo pohjaa tämän päivän yhteiskunnan ongelmien ratkaisemiseksi. Erityisen kiinnostuneita ollaan taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden taustoista ja ihmisten pyrkimyksistä tyydyttää aineelliset tarpeensa eri aikoina. Näkökulmat vaihtelevat kansallisista ja kansainvälisistä kokonaisuuksista ns. mikrohistoriallisiin, missä poraudutaan ikään kuin suurennuslasia käyttäen arkipäivään, perheen, naisten, miesten ja lasten elämään sekä paikallisyhteisöjen että valtarakenteiden yksityiskohtiin. Mikrotason tarkastelu avaa siten uusia ikkunoita suuriin yhteiskunnallisiin kehityskaariin. Talous- ja sosiaalihistorian tutkimus kehittää teorioita ja menetelmiä yhteiskunnan muutoksen tutkimiseksi. Se ottaa tutkimusaiheita tämän päivän yhteiskunnallisesta keskustelusta ja tuo niille historiallista perspektiiviä.

Talous- ja sosiaalihistoria Helsingin yliopistossa paneutuu Suomen teollisen yhteiskunnan syntyyn ja modernisoitumiseen: köyhä maatalousmaa on muuttunut jälkiteolliseksi kulutusyhteiskunnaksi, jossa keskustellaan nykyisen hyvinvointivaltion säilymismahdollisuuksista kansainvälisen kilpailun puristuksessa. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet Suomen kohoamiseen yhdeksi maailman korkeimman elintason maista? Millaista osviittaa historiallinen kehitys antaa suotuisan kehityksen jatkumisesta? Mitkä historialliset kehityslinjat ovat vaikuttaneet nykyisten instituutioiden syntyyn ja sukupuolten väliseen työnjakoon. Miten kansainväliset suhteet ja yhteydet ovat eri aikoina vaikuttaneet Suomeen ja muuttaneet sitä?

Toisaalta talous- ja sosiaalihistoria oppiaineena antaa kuvan globaalin kehityksen pitkistä linjoista, integraatiopolitiikan seurauksista, maailmanlaajuisesta epätasa-arvosta, luonnonvarojen käytön ja saastumisen historiasta kuin myös hyvinvoinnin lisääntymisestä ja sen jakautumisesta. Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat oppivat hankkimaan ja analysoimaan uutta tietoa yhteiskunnan ilmiöistä. He voivat tarttua tämän päivän ongelmiin opintojen antaman aikaperspektiivin turvin ja löytää jatkuvuuksia ja epäjatkuvuuksia kehityskuluista.

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat sijoittuvat kiinnostaviin asiantuntijatehtäviin kuten päätöksenteon valmisteluun julkisella sektorilla, opetukseen, median palvelukseen, yrityksiin ja kansainvälisiin tehtäviin.

Edit